Private Ruvin Bunas, who was also known as “Rufka” Bun, was born on July 20, 1902, in Pasubate, in the Novo-Aleksandrovk uyezd of the Kovna Gubernya / Province, and lived in Aleksandravėlė, Rokiškio Uyezd (about 8 kilometers southeast of Obeliai). A 1908 revision list for the Rokiskis area states that he was born in that region and was living there with his parents, Abram Yitzchak and Chaya Dina Bun and his siblings.  According to the June 30, 1937, Certificate issued posthumously to his father, Ruvin volunteered to serve in the Lithuanian army on July 11, 1919, and was killed at the battle of Giedraičiai, on November 21, 1920.  That was the last day of fighting in Lithuania’s War of Independence against Poland.  When the Certificate was issued, more than 16 years after Bun fell in battle, his father had moved from Aleksandravėlė to Dusetos, which is 19 kilometer to the south in the Zarasai region.

Bun’s name appears on a memorial plaque on the Giedraičiai battle monument as Private “Bun Rufka” and at the bottom of the plaque are the words, “Tėvynė nepamirš jūsu darbų, kuriuos padarėt jos laisvei ir garbei.” (“The Motherland will not forget what your efforts accomplished for her freedom and honor.”)

* * * * *

Eilinį Ruvin Bunas (taip pat žinomas kaip Rufka Bun), kuris gimė 1902 m. liepos 20 d., Pasubatėje, Novo-Aleksandrovsk ujezd ir gyveno Aleksandravėlėje, Rokiškio apskr. (ujezd). Tai yra apie 8 km į pietryčius nuo Obelių. Jis tarnavo savanoriu Lietuvos kariuomenėje nuo 1919 m. liepos 11 d., ir žuvo mūšyje ties Giedraičiais 1920 m. lapkričio 21, paskutinę Lietuvos-Lenkijos karo dieną.

Jo vardas ir pavardė yra iškalti Giedraičių mūšio monumente, jis minimas kaip eilinis „Bun Rufka.“ Monumento (paminklo) apačioje yra lentelė su žodžiais, „Tėvynė nepamirš jūsų darbų, kuriuos padarėt jos laisvei ir garbei.”