image

The memorial plaque on the Giedraiciai battle monument listing the names of those who died in the fighting there (see, “Bun Rufka”)

Each year, a committee appointed by the Rokiškis Regional Museum confers the Ruvin Bun Award to an individual or group for increasing the awareness in Lithuania of the contributions of its Jewish citizens in the establishment and growth of the country.  The award is named for Ruvin Bun, a Jewish volunteer who fought in Lithuania’s wars of independence and died at Giedraičiai.  The award program coincides with the 100th anniversary of the 1918 founding of the modern Lithuanian state and considers research and educational programs that reflect the original vision of the Lithuanian state as a tolerant, multi-cultural society with a western-style constitution and established democratic government.

Private Ruvin Bunas, who was also known as “Rufka” Bun, was born on July 20, 1902, in Pasubate, in the Novo-Aleksandrovk uyezd of the Kovna Gubernya / Province, and lived in Aleksandravėlė, Rokiškio Uyezd (about 8 kilometers southeast of Obeliai). He volunteered to serve in the Lithuanian army on July 11, 1919, and was killed at the battle of Giedraičiai, on November 21, 1920, the last day of the Lithuanian-Polish War.

Bun’s name appears on a memorial plaque on the Giedraičiai battle monument as Private “Bun Rufka” and at the bottom of the plaque are the words, “Tėvynė nepamirš jūsu darbų, kuriuos padarėt jos laisvei ir garbei.” (“The Motherland will not forget what your efforts accomplished for her freedom and honor.”)

* * * * *

Eilinį Ruvin Bunas (taip pat žinomas kaip Rufka Bun), kuris gimė 1902 m. liepos 20 d., Pasubatėje, Novo-Aleksandrovsk ujezd ir gyveno Aleksandravėlėje, Rokiškio apskr. (ujezd). Tai yra apie 8 km į pietryčius nuo Obelių. Jis tarnavo savanoriu Lietuvos kariuomenėje nuo 1919 m. liepos 11 d., ir žuvo mūšyje ties Giedraičiais 1920 m. lapkričio 21, paskutinę Lietuvos-Lenkijos karo dieną.

Jo vardas ir pavardė yra iškalti Giedraičių mūšio monumente, jis minimas kaip eilinis „Bun Rufka.“ Monumento (paminklo) apačioje yra lentelė su žodžiais, „Tėvynė nepamirš jūsų darbų, kuriuos padarėt jos laisvei ir garbei.”